Generalforsamling i Nordals Rideklub d. 22.02.22 kl. 19.

Generalforsamling i Nordals Rideklub tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00 i NAR’s rytterstue. 

Dagsorden: 

 ¤ Valg af dirigent

 ¤ Bestyrelsen aflægger beretning

 ¤ Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 ¤ Behandling af indkomne forslag

  1. Ændring af § 13 ifht indkadelse af generalforsamling og frist for indsendelse af forslag til behandling
  • 13 Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen. Den årlige generalforsamling bekendtgøres i det offentlige forum, samt ved opslag på rideskolen. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel, og indeholde oplysninger om tid, sted, samt dagsorden.

¤ Valg til bestyrelsen- På valg er

  ¤ Svend Anker Fynsk – ønsker ikke genvalg

  ¤ Jette Høj – ønsker ikke genvalg

  ¤ 2 suppleanter til bestyrelsen

  ¤ 2 revisorer

  ¤ 1 revisorsuppleant

¤ Valg til sports og junior udvalget

¤ Valg til cafeteria udvalget

¤ Valg til vedligeholdelsesudvalg

¤ Evt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling i Nordals rideklub