Indkaldelse til Genralforsamling i Nordals Rideklub 2023

Generalforsamling i Nordals Rideklub mandag den 27. februar 2023 kl. 19.45 i NAR’s rytterstue. 

Dagsorden: 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til Bestyrelsen – på valg er
  • Maja Jacobsen – Ønsker ikke genvalg
  • Kitty Hovgaard – Ønsker genvalg
  • Mia Keller Petersen – Ønsker genvalg
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
  • 2 revisorer
  • 1 revisorsuppleant
 • Valg til Sports- og Junior udvalget
 • Valg til Cafeteriaudvalget
 • Valg til Vedligeholdelsesudvalg
 • Evt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.