Velkommen

Nord-als Rideklub, Ryttervej 1, 6430 Nordborg

Med denne informationspjece byder vi dig velkommen som medlem af Nord-als Rideklub.

1. Udstyr til rytteren:
Alle rider med godkendt ridehjelm. Klubben har en del som kan lånes.
Ridestøvler, gummistøvler el. Lig, med hæl – ikke grove gummisåler.
Ridebukser, joggingbukser, gamacher el. Lign. , der sidder tæt.
Varm jakke og handsker om vinteren.

2. Rideundervisning:
Ridelæreren er Jonna Bendorff tlf.: 29 91 05 69, til og fra –melding til Jonna.

Miniput hold: Du rider i 30 min. og får hjælp af trækkere hvis du ikke kan ride selv.
Holdundervisning: Det forventes at du møder ca. 15 min. før undervisningen starter. Du skal selv strigle og sadle din hest op og af (hvis den ikke skal ride en time mere). Husk at vaske biddet efter brug.

3. Regler i stalden:
Husk at rydde op efter dig, lægge strigler på plads og hænge sadel og trense på plads.
Husk at fjerne klatter fra staldgangen.
Al omgang med ponyen/hesten foregår roligt. Gør hesten opmærksom på at du er der, så den ikke bliver forskrækket.
Hav respekt for hestene, husk på de er store og stærke dyr.

4. Forsikring:
Al ridning på klubbens område foregår på eget ansvar, klubben har ikke nogen forsikring, der dækker ved uheld. Sørg for at have en privat fritidsulykkesforsikring.

5. Klubbens forventninger til dine forældre:
Det er af stor betydning for klubben at dine forældre af og til overværer undervisningen, fordi:
Klubben er interesseret i at have kontakt med dine forældre og får mulighed for at give information.
Klubben ønsker en gensidig forståelse for ridesporten.
Der er mulighed for at stille spørgsmål, komme med ros/ris og gode ideer til ridelæreren og bestyrelsen.
Klubben håber, at forældre og ryttere har lyst til at hjælpe til ved forskellige arrangementer i løbet af året.

6. Betaling:
Der betales forud, idet betaling forfalder den første i måneden.
Medlemskontingent betales halvårligt. Div. Priser kan ses på vores hjemmeside. Henvendelse ang. betaling: kasserer Marianne Linderød på tlf.: 27 24 09 92

7. Stævner og div. Arrangementer:
I Nord-als Rideklub har vi b.la. et sports og junior udvalg, som arrangerer små og store stævner i løbet af året, de står også for juletræsfest og klar parat stævnestart. Vedligeholdsudvalget arrangerer arbejdsdage og planlægger hjemkørsel af halm, cafeteria udvalget står for b.la. fællesspisning.