Generalforsamling 2024

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.45 i NAR’s rytterstue.

Der vil til Generalforsamlingen være et mindre traktement.

Dagsorden: 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen- På valg er
  • Dan Marc Petersen – ønsker genvalg
  • Rikke Sahlmann Nørskov – ønsker genvalg
  • 2 revisorer
  • 1 revisorsuppleant
 • Valg til sports og junior udvalget
  • Sidsel Walz Jørgensen – ønsker ikke genvalg
  • Julie Schou – ønsker ikke genvalg
  • Angelika Jensen og Celine W. Jørgensen ønsker disse pladser i udvalget
 • Valg til cafeteriaudvalget
 • Valg til vedligeholdelsesudvalg
  • Helle Leander – Ønsker ikke genvalg
 • Evt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.