Ordensreglement for Nord-Als Rideklub

 1. Alle hunde skal holdes i snor
 2. Al færdsel på rideskolens område skal foregå roligt, og uden gene for andre.
 3. Rygning er kun tilladt udendørs, ved ”ishuset”. Der askes kun i de dertil beregnede potter.
 4. Al ridning til og fra rideskolen skal foregå med den gule trafikvest.
 5. Enhver rytter som ikke kan styre sin hest og derved er til gene for andre, eller som straffer sin hest ubehersket, kan udvises fra ridebanen af ridelæreren eller et bestyrelsesmedlem.
 6. Man skal altid rydde op efter sig, når man har haft sin hest stående på staldgangen.
 7. Alle ryttere skal ride med ridehjelm.
 8. Lørdag, søndag og øvrige lukkedage efter kl. 19.00, må personer under 15 år kun opholde sig på Rideskolen ifølge med en voksen.
 9. Rideskolen lukker alle ugens dage kl. 22.00.
 10. Longering samt springning i ridehuset er kun tilladt, såfremt de øvrige tilstedeværende ryttere er indforstået hermed.
 11. Det er kun tilladt at opstille en springbane ifølge opslag med minimum 2 dages varsel.
 12. Hestene må kun lukkes ud på de forskellige folde ifølge henvisning fra ridelæreren.
 13. Der skal forevises gyldigt vaccinationskort, når en hest første gang er på Nord Als Rideklubs område.
 14. Al form for tyveri vil blive meldt til Politiet.
 15. Alle ryttere under 18 år skal bære springvest under springning.
 16. Der skal rides i dertil egnet fodtøj.
 17. Ryd op efter dig selv.
 18. Fodringstiderne er kl. 07.00, kl. 12.00 og kl. 18.00 og her skal staldgangen holdes fri.
 19. Hestetrailere skal parkeres på ”Løbebanen”. P-pladsen er til biler.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra Nord Als Rideskole

Bestyrelsen

opdateret april 2021