Equin herpes virus (EHV)

Grundet EHV har vi valgt valgt at sende nogle retningslinjer ud for rideskolen og udefrakommende heste.

Da vi i følge anbefaldingerne ligger i det som hedder gruppe 1: raske stalde bør vi dagligt observere vores heste og ved ændring i tilstande tage temperaturen på den pågældende hest.
Der anbefaledes at skal man til stævne, samling osv. af nogen art med hesten, at der måles temperatur dagligt 10 dage inden.

Skulle du komme udefra med din hest og der er en i din stald som har feber, bedes du holde hesten hjemme. Dette skal ske 14 dage efter sidste febermåling. Det vil sige at selvom det ikke er din hest som har feber skal den også blive hjemme.

Derud over anbefaledes det også at man forsat holder hygiejnen i orden for at stoppe smitten. Nu har vi så længe skulle passe på os selv (hvilket vi forsat skal) og nu er det tid til at vi passer på vores heste.

Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at tage fat i en fra bestyrelsen.